top of page

משרד להשכרה בראשון | 200 מ"ר 

משרדים להשכרה בראשון

משרדים להשכרה בראשון

משרדים להשכרה בראשון

משרדים להשכרה בראשון

משרדים להשכרה בראשון

משרדים להשכרה בראשון

משרדים להשכרה בראשון

משרדים להשכרה בראשון

משרדים להשכרה בראשון

משרדים להשכרה בראשון

משרדים ברחוב רוז׳נסקי 18, אזור תעשייה החדש ראשון לציון, מפואר, פרקטים בחדרים, מפרטי. 200 מטר מחולקים ל8 משרדים בגדלים שונים. אנשי קשר:

ורדית-
052-4566647
אסף-052-3384056 

מחיר: ₪ 

bottom of page