top of page

 הרצליה -בן גוריון 33- 208  מ"ר 

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

בן גוריון 33 הרצליה

משרד להשכרה בהרצליה,  ברחוב בן גוריון 33, קומה 3 עם מעלית, בגודל של 208 מ"ר ברוטו - 180 מ"ר נטו. 

מתאים מאוד לחברות הייטק וכדומה. המשרד כולל 3 חניות פרטיות ושופץ באופן יסודי לפני כשנתיים. 
ניתן גם לשכור חלק מהנכס וגם כחדרי טיפול לפסיכולוגים או רופאים.

דד

 

מחיר: 12,400 - כולל דמי ניהול!  

  

bottom of page