top of page

בית קורן | אחד העם 7 חדרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

בית קורן חדרה | 30 עד 120 מ"ר להשכרה

משרד 6,7,8 קומה 5

משרד 6,7,8 קומה 5

משרד 4 קומה 6

משרד 4 קומה 6

משרדים ברמת גמר להשכרה מפרטי (ללא תיווך), בבית קורן החדש ברחוב אחד העם 7 חדרה.

במרכז העיר, מול העירייה ובסמוך לבית המשפט, ביטוח לאומי, מס הכנסה, ותחנה מרכזית.

שלושה משרדים צמודים בקומה 5 (30 מ"ר, 37 מ"ר, 50 מ"ר) ומשרד בקומה 6 (57 מ"ר).

ניתן לשכור משרדים בודדים או מספר משרדים צמודים ולהפכם למשרד גדול יותר.

המשרדים מוכנים לשימוש ברמת גמר אך למי שמעוניין ניתן לשנות עיצוב וחלוקה פנימית.

כניסה מיידית.
מחיר:
70 ₪ למ"ר.  

bottom of page