top of page

WORKER TOWER | הכישור 30 חולון

WORKER TOWER  רח' הכישור 30 חולון

WORKER TOWER רח' הכישור 30 חולון

WORKER TOWER  רח' הכישור 30 חולון

WORKER TOWER רח' הכישור 30 חולון

WORKER TOWER  רח' הכישור 30 חולון

WORKER TOWER רח' הכישור 30 חולון

WORKER TOWER  רח' הכישור 30 חולון

WORKER TOWER רח' הכישור 30 חולון

 במגדל בוטיק חדש לחלוטין ברחוב הכישור 30 חולון, Worker-Tower, אנו מציעים קומה שלמה (5 מתוך 9) להשכרה, הכוללים 21 חניות, 8 מחסנים בגדלים של 8-12 מ"ר הצמודים לחניות, הקומה מחולקת ל 8 משרדים בגדלים שונים, כניסה מיידית. כרגע המשרדים ברמת מעטפת וניתן להתאימם לשוכר הנכנס, תקופת ההשכרה היא ל10 שנים, 5+5. ניתן לשכור משרדים בגדלים שונים.
לפרטים נוספים:
יורם:
052-4283082 אורה: 052-4283081

bottom of page