top of page

נקודות המפתח בחוזי שכירות של משרדים ונדל"ן מסחרי.

עשינו סקירה קצרה ותמציתית של הדברים החשובים ביותר אליהם יש לשים לב בעת חתימת חוזי שכירות לנכס מסחרי.


כאשר בוחנים חוזה שכירות נדל"ן מסחרי, כמה מהדברים החשובים ביותר שיש לחפש כוללים:


1. סכום השכירות ותנאי תשלום


2. משך השכירות ואפשרויות חידוש


3. חובות תחזוקה ותיקון


4. הגבלות שימוש ותקנות ייעוד


5. הוראות שינוי ושיפור


6. דרישת ביטוח


7. חכירת משנה זכויות וחובות


8. סעיפי סיום ופינוי


9. הוראות אחריות ושיפוי


חשוב שתהיה הבנה ברורה של האחריות והחובות של בעל הדירה ושל השוכר, כמו גם כל חוקים מקומיים ועירוניים שעלולים להשפיע על הסכם השכירות. מומלצת התייעצות עם עורך דין מקרקעין על מנת לוודא שכל ההיבטים של חוזה השכירות מובנים ומטופלים במלואם. אבל על קצה המזלג, אלו הדברים המרכזיים ביותר.


בהצלחה!


16 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page