top of page

הרצל 75 נהריה | 100 מ"ר

הרצל 75 נהריה

הרצל 75 נהריה

הרצל 75 נהריה

הרצל 75 נהריה

הרצל 75 נהריה

הרצל 75 נהריה

הרצל 75 נהריה

הרצל 75 נהריה

הרצל 75 נהריה

הרצל 75 נהריה

משרד להשכרה ברחוב הרצל 75 בנהריה, מרכז העיר. 
ליד תחנת אגד, 150 מטר מהרכבת, 100 מ"ר המחולקים למספר חדרים מרוהטים קומפלט. 
יש חניה פרטית וחניה נוספת בקרבת המשרד בתשלום יומי. 

בניין משרדים עם עורכי דין, רואי חשבון, סווכני ביטוח וכד' 

איש קשר לפרטים  - אלי הר - לב נייד: 054-4992125

bottom of page