מידע, תנאי פרסום, תשלומים ועוד

1. שכ"ט: המחיר בהתאם למפורסם באתר וכולל מע"מ באמצעות כ.אשראי/פייפאל/ביט באתר. 

2. התחייבות הקבוצה: לאחר ביצוע התשלום קבוצת משרדים מתחייבת לפרסם ולקדם את המשרד באופן המהיר והיעיל ביותר העומד לרשותה, מרגע העברת התשלום ועד לתום תקופת השיווק, במידה והוזמנו שירותי צילום, אנו נתאם ונגיע לצלם בצורה מקצועית ומקיפה, ולאחר מכן יעלה הפרסום, לרוב לאחר יום עסקים אחד במידה והועברו אלינו תמונות, אלבום המשרד יקודם על ידנו בתשלום בדף הקבוצה בפייסבוק "משרדים להשכרה בתל אביב" המקורית, לכל משרד יוקם  "מיני אתר" נכס באתר הקבוצה: www.misradim.org.בו יתאפשר שימוש לבעלי המשרד מבחינת הפצה גם לשוכרים שאינם דרכנו.
3.קבוצת משרדים ומי מטעמה תסייע ותייעץ כמיטב הבנתה מבחינת שוק השכירויות כדי לקדם את נושא איכלוס המשרדים אותם היא משווקת, בתום לב ומתוך רצון כנה לסייע בהשכרת המשרד (מחירים של שכירות של משרדים בקרבתו, עסקאות דומות, התאמת תנאים וכו') ומתחייבת לפרסום יעיל ואיכותי, קידום והפצת הנכסים דרכנו אך אינה מתחייבת בשום אופן וצורה ואינה נושאת באחריות לאי לאיתור שוכרים בפועל ו/או בכל אחריות לאי הצלחה כלשהי בהשכרת הנכס מכל סיבה שהיא, מו"מ מול שוכרים שלא הבשיל וכל היוצא בכך, ואינה נושאת באחריות לאכיפת חוזי השכירות מול הבעלים.
אין באפשרותנו לבצע החזרי תשלום לאחר העלאת פרסום בפועל.

4.התחייבות מזמין השירות: הלקוח/מזמין השירות מאשר ששוכרים ומתעניינים יישלחו אליו דרכנו, בהודעה מראש ובכתב, תאום בדואר אלקטרוני, ויסייע בידנו ככל האפשר מצידו על מנת לקדם את נושא השכרת המשרד (העברת הסכמים, תנאים ורצון כנה לקדם את נושא ההשכרה) ומתבקש לעדכן אותנו במידה ומשרדו הושכר (דרכנו או שלא) בתוך פרק זמן סביר וזאת על מנת שלא נמשיך להוציא תקציבים במידה והנכס אינו רלוונטי.