top of page

פארק תעשיות בר-לב | 1500 מ"ר

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

משרדים להשכרה אזור תעשייה בר לב

באזור תעשייה בר לב בצפון, להשכרה שטח של 1,500 מ"ר בקומה 1, בניין עם מעלית, אפשרות לכניסה נפרדת.

לבניין יש שטח חנייה צמוד למבנה כאשר קיימת אפשרות השכרה לשטח קטן יותר אך מינימום 400 מ"ר

החוזה הינו ל - 3 שנים עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות. המשרד יכול להגיע מרוהט לבחירת השוכר. 

 

מחיר למטר: בין 32 ₪ ל 37 ₪ - תלוי בשטח שיושכר  
חניות: ישנם שטחי חנייה צמודים למבנה
אשת קשר לפרטים  - אריאלה נייד: 
054-7846936

bottom of page